S U B S C R P T I O N S L I S T E

für das gemeinsame Buch von Ton Bollen und Bernd Deckert über die Ursprünge der Comtoise Uhren im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert. Erscheinungszeitraum: Herbst 2015

Nr. 1      reserviert

Nr. 8      Dieter Landolt CH

Nr. 9      WCM Snieders B

Nr.10     Michael Netterdon D

Nr.11     Helmut Galisch D

Nr.12     Willi Trimborn D  

Nr.13     Fortunat Mueller-Maerki,Bibliographia Horologiae Mundi,USA 

Nr.14     National Watch and Clock Library, Columbia Pa., USA                             Research Copy

Nr.15     National Watch and Clock Library, Columbia Pa., USA                             Circulating Copy

Nr.16     Martin Gretsch D  

Nr.17     Thilo Große D

Nr.18     Hans Guldie NL

Nr.19     Marcel Blunier CH

Nr.20     Paul Zinke D

Nr.21     Klaus Gorenflot D

Nr.22     J.W.Harting NL

Nr.23     Beat E. Meyer CH

Nr.24     Dr.Tillmann Faust D

Nr.25     Guus Jansen NL

Nr.26     Dirk Langer D

Nr.27     Johannes van den Eikel NL

Nr.28     John Horst  NL

Nr.29     Dr.Uwe-Jens Pospieszny  D

Nr.30     Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) des Musées d'art et                     d'histoire de la ville de Genève  CH

Nr.31     Dr.Bertram Staudenmaier  D

Nr.32     Michael Wangler  D

Nr.33     Markus Hardt  D      

Nr.34     DGC-Bibliothek / Bernhard Huber  D

Nr.35     Hans R. Stettler  CH

Nr.36     Albert Magnin  D

Nr.37     Friedrich-Karl Schulze  D

Nr.38     Jean-Luc Burky  CH

Nr.39     Berend Arentsen  NL

Nr.40     Heinz-Peter Stingel  D

Nr.41     Cees van Straaten  NL

Nr.42     H. van Os  CH

Nr.43     John Meij  NL

Nr.44     Heinz Peter D

Nr.45     Wilbert Stoffelen NL

Nr.46     Toin de Brock NL    

Nr.47     Dr.Hanspeter Nef CH

Nr.48     Peter Islinger  A

Nr.49     Guus Rombouts NL

Nr.50     reserviert

Nr.51     John Dark CANADA

Nr.52     Daniel Wasem CH

Nr.53     Ben Paulussen  NL

Nr.54     Dieter Landolt  CH

Nr.55     Hans-Peter Steffen CH

Nr.56     Ton Jooren  NL

Nr.57     Felix Wiesmann  CH

Nr.58     M.Bos  NL

Nr.59

Nr.60     Gerrit Poppenga  D

Nr.69     Markus Giesen  

Nr.75     Philippe Deckers  NL

 

 

 

  

 

  

Bernd Deckert - Antike Uhren / Comtoise Uhren Museum - Düsseldorf | deckert@comtoise.de